8 วิชาแปลกแต่น่าเรียน

วิชาแปลกแต่น่าเรียน
ทำความรู้จัก 8 วิชาแปลกแต่น่าเรียน

ไปทำความรู้จัก 8 วิชาแปลกแต่น่าเรียน ที่ทุกคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน

วิชาแปลกแต่น่าเรียน
วิชาแปลกแต่น่าเรียน

               ไปทำความรู้จัก 8 วิชาแปลกแต่น่าเรียน ที่ทุกคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน หากจะพูดถึงการเรียนหนังสือ เชื่อว่าเพื่อน ๆ หลาย ๆ คนคงจะนึกถึงการเรียนแบบเดิม ๆ วิชาเรียนแบบเดิม ๆ กันใช่ไหมล่ะคะ แต่เพื่อน ๆ รู้หรือไม่ว่า ในปัจจุบันเริ่มมีการเรียนการสอนวิชาใหม่ ๆ แปลก ๆ ที่เมื่อพูดถึงทุกคนจะต้องนึกสงสัยในใจกันบ้างแหละ แต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นวิชาแปลกที่น่าเรียนจริง ๆ ดังนั้น วันนี้เราจะพาเพื่อน ๆไปทำความรู้จักกัน โดยจะมีวิชาใดบ้างนั้น ตามไปดูกันเลยค่ะ

1.วิชาการตายอย่างมีคุณภาพ

วิชาการตายอย่างมีคุณภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น้อง ๆ ได้ยินแล้วอาจจะงงหรือตกใจว่ามีสอนวิชานี้จริง ๆ หรือเปล่า แต่มันมีจริง ๆ เพราะวิชานี้ได้เปิดสอนเป็นวิชาเลือกที่นิสิตจุฬาฯ ทุกคนสามารถลงเรียนได้ จะเน้นการสอนเกี่ยวกับการจากโลกนี้ไปซึ่งจะเป็นการประยุกต์มากจากรายวิชามรณศึกษา

สำหรับวิชาที่น้อง ๆ จะต้องเจอ เช่น ความหมายและความสำคัญของการจากไป พิธีกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจากไป การจัดการกับอารมณ์ในการเผชิญเหตุไม่คาดคิดและการเตรียมตัวก่อนจากไป เป็นต้น ซึ่งวิชาการตายอย่างมีคุณภาพจะสอนให้เราเข้าใจการใช้ชีวิตมากขึ้น ตลอดจนทำให้เราได้รู้ว่ามนุษย์ทุกคนเมื่อมีการเกิดขึ้นมา ก็ย่อมมีการตายตามมาด้วยเช่นกัน

เว็บไซต์ จุฬาฯ :  www.gened.chula.ac.th

2.วิชาการอยู่ร่วมกันกับสัตว์อย่างปลอดภัย

วิชาการอยู่ร่วมกันกับสัตว์อย่างปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิชาเลือกที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ (รังสีเทคนิค) คณะเทคนิคการแพทย์ จะมีการเรียนการสอนที่เน้นให้ความรู้ในเรื่องการอยู่ร่วมกับสัตว์ในแบบต่าง ๆ อย่างปลอดภัย น้อง ๆ คนไหนที่รักสัตว์ ไม่ควรพลาดลงเรียนวิชานี้เลย

โดยจะสอนเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์ ผลต่อสังคมและสุขภาพของมนุษย์จากการเลี้ยงสัตว์ การเตรียมตัวอยู่ร่วมกับสัตว์สุขศาสตร์และการป้องกันโรคจากสัตว์ การเตรียมรับภัยพิบัติธรรมชาติและการช่วยเหลือสัตว์ การเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ การเดินทางร่วมกับสัตว์ การบำบัดด้วยสัตว์ผลกระทบที่เกิดจากการนำสัตว์ต่างถิ่นมาเลี้ยง ฯลฯ

เว็บไซต์ ม.มหิดล : https://mahidol.ac.th

3.วิชาการแข่งขันอาวุธ การควบคุมอาวุธ และการลดอาวุธ

วิชาการแข่งขันอาวุธ การควบคุมอาวุธ และการลดอาวุธ เป็นวิชาเลือกของวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่เน้นสอนเกี่ยวกับเรื่องนิวเคลียร์ที่ชาติมหาอำนาจมีอยู่ในครอบครอง ยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยต่าง ๆ สนธิสัญญาที่เกี่ยวกับอาวุธ รวมไปถึงอาวุธไซเบอร์ เช่น ไลท์เซเบอร์แบบสตาร์วอร์ ฯลฯ ส่วนการเรียนในคลาสก็มีกิจกรรมสนุก ๆ ให้น้อง ๆ ได้ลองทำกันด้วย เช่น การแข่งขันกันสะสมกำลังอาวุธ ฝึกเจรจาเพื่อขอลดกำลังอาวุธ ไม่ให้เกิดสงคราม เป็นต้น

เว็บไซต์ ม.รามคำแหง : www.ru.ac.th

4.วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย

วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย เป็นหนึ่งในสาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เปิดสอนในปีการศึกษา 2561 เป็นปีแรก) โดยในปี 1-2 น้อง ๆ จะเรียนภาคทฤษฎีที่ มศว ประสานมิตร และเรียนภาคปฏิบัติที่ มศว องครักษ์ และในปี 3-4 จะเรียนที่ มหาวิทยาลัยเดอมอนต์ฟอร์ต ประเทศอังกฤษ (DMU) น้อง ๆ ที่เข้าเรียนในสาขาวิชานี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดคอนเสิร์ต เรียนรู้วิธีการทำเครื่องดนตรี วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ และในปี 3-4 น้อง ๆ ก็จะได้ฝึกปฏิบัติงานจริงที่บริษัทแพร่กระจายเสียงของอังกฤษ หรือ บีบีซี ประเทศอังกฤษ อีกด้วย

5.วิชาบุหรี่กับสุขภาพ

วิชาบุหรี่กับสุขภาพ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะเน้นการสอนเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่โดยตรง เช่น สารพิษในบุหรี่ การเสพติดบุหรี่ การสูบบุหรี่มือสอง สถานการณ์และแนวโน้มการบริโภคยาสูบ ผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม มาตรการและกลยุทธ์การควบคุมการบริโภคยาสูบของไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงการให้คำปรึกษาสำหรับคนที่ต้องการเลิกบุหรี่ เป็นต้น

6.วิชาศาสตร์แห่งรัก

สำหรับวิชาศาสตร์แห่งรัก มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิชาเลือกที่นักศึกษาทุกคนสามารถลงเรียนได้ เน้นสร้างวิชาความรู้ที่สนับสนุนการสร้างชีวิตให้คนรุ่นใหม่อย่างเข้าใจ เข้าถึง และเป็นธรรมชาติ โดยวิชาศาสตร์แห่งรักนี้จะสอนให้เราได้เรียนรู้ถึงมิติที่หลากหลายและประโยชน์ของความรัก การนำพลังแห่งรักมาใช้ขับเคลื่อนชีวิตในทางสร้างสรรค์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวิชาน่าเรียนที่แปลกแต่แฝงไปด้วยความรู้จริง ๆ

เว็บไซต์ ม.รังสิต : www2.rsu.ac.th

7.โรงเรียนเสริมสร้างเสน่ห์

โรงเรียนเสริมสร้างเสน่ห์ (Charming School) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่จะมีการเปิดการเรียนการสอนในปี 2562 เป็นปีแรก ซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับมารยาทพื้นฐานในการเข้าสังคม เช่น มารยาทบนโต๊ะอาหาร การแต่งหน้า การแต่งกาย และด้านบุคลิกภาพ ฯลฯ เพื่อช่วยเสริมสร้างเสน่ห์ให้กับตัวนักศึกษาให้มีความน่าสนใจและสามารถเข้าสังคมอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างไม่มีปัญหา

เว็บไซต์ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง : http://kmitl.ac.th

8.วิชาโหราศาสตร์

วิชาโหราศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แค่ฟังชื่อก็งงกันแล้วใช่ไหมว่าหลักสูตรโหราศาสตร์นี้จะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง หรือว่าเรียนเกี่ยวกับความเชื่อและการทำนายเพียงอย่างเดียว โดยวิชาโหราศาสตร์นี้เปิดสอนเป็นวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับศาสตร์แห่งการคิดในเชิงสถิติ และการถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของหลักสูตรการผูกดวงชะตา มีการเรียนการสอนตั้งแต่วิชาพื้นฐานง่าย ๆ ในเรื่องของตัวเลข ดวงดาว เช่น วิชาคัมภีร์มหาสัตตเลข วิชาโหราศาสตร์ไทยเป็นการตั้งดวง วิชาเลขศาสตร์เกี่ยวกับบ้านเลขที่ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งจะเน้นการเรียนรู้ในเรื่องของวิชาการด้านสถิติ ไม่เน้นเรื่องความเชื่อหรือความงมงาย

ไปทำความรู้จัก 8 วิชาแปลกแต่น่าเรียน ที่ทุกคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน
ไปทำความรู้จัก 8 วิชาแปลกแต่น่าเรียน ที่ทุกคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน

และก็จบกันไปแล้วนะคะ สำหรับบทความเกี่ยวกับ ที่เราได้รวบรวมมาให้เพื่อน ๆ ได้รู้จักกัน บอกเลยว่านักศึกษาที่ลงเรียนในวิชาเหล่านี้จะช่วยทำให้สามารถคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ให้เป็นระบบมากขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อีกด้วย ที่สำคัญคือทำให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามสิ่งที่ตนเองชื่นชอบด้วย

อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม เกี่ยวกับ แนวทางการเล่น slotxo ให้ได้โบนัส และ 5 เทคนิคการเล่น SLOTXO ให้ได้เงิน ปั่นสล็อตในแบบฉบับมือโปร

ในการเล่นสล็อตให้ได้เงิน นั้นจะมีการแบ่งระดับของความเสี่ยงในการวัดผล แพ้–ชนะ ได้เป็น 3 ระดับใหญ่ ๆ นั่นคือ

slotxo-2
slotxo-2
  • ความเสี่ยงต่ำ : โอกาสในการชนะรางวัลง่ายและบ่อย แต่เงินรางวัลจะน้อย
  • ความเสี่ยงปานกลาง : ความถี่ในการชนะรางวัลกับจำนวนเงินรางวัลปานกลาง โอกาสชนะรางวัลไม่เยอะและไม่น้อยจนเกินไป เงินรางวัลระดับปานกลางค่อนไปทางสูงนิดหน่อย
  • ความเสี่ยงสูง : โอกาสในการชนะรางวัลน้อยมาก แต่ถ้าชนะขึ้นมาก็จะได้เงินก้อนใหญ่มากเช่นกัน